Om oss

Kolbotn Maleklubb har vært virksom i Kolbotn helt siden 1981. Dette er et aktverdig tidsrom for en klubb som samler sin virksomhet om én aktivitet og baserer seg på frivillighet når arbeid skal gjøres. Mange av oss har holdt på lenge, har erfaring og sitter på ferdigheter og kunnskaper. Andre har nettopp begynt. Det er ikke noe problem. De nye har glede av de eldre som gjerne deler sin erfaring. I dette fellesskapet er vi nå over 80 medlemmer. Vi har ulik yrkeserfaring og bakgrunn, men har det til felles at vi liker å lage bilder. Vi er så heldige at vi har kunnet legge alle våre aktiviteter til kulturhuset Kolben i Kolbotn sentrum. Det gjelder alle kurs, korrigeringskvelder, utstillinger og selve malefellesskapet.

 

Styret 2020

Leder: Anne-Cathrine Grambo anne.grambo@gmail.com

Nestleder: Torild Brandtzæg Andersen taba.aom@gmail.com

Sekretær: Wenche Helstad wenche.helstad@gmail.com

Kasserer: Bodil Diesen   bodil.diesen@gmail.com

Styremedlem: Tone Larsen larsentone@live.no

Styremedlem: Anders Bodahl  

Styremedlem: Else Vassend

Varamedlem: June Wold Dufseth

Varamedlem: Joanna Hika

Varamedlem: Per Kristian Lesund

 

Maleklubbens e-postadresse: kolbotnmaleklubb@gmail.com

 

ANSVARLIGE og KOMITEER

Utstillingskomite: Anne-Cathrine Grambo og Anders Bodal

Gallerigruppa: Anne-Cathrine Grambo og Anders Bodal

Månedens Bilde og monteren: Wenche Helstad

Markedsføring: Tone Larsen

Facebook: Tone Larsen og Torild Brandtzæg Andersen

Kurs: Torild Brandtzæg Andersen

Innkjøp materiell til verkstedet: Per Kristian Lesund perkristian1@hotmail.com

Innkjøp kantine: Anders Bodahl anders.bodahl@gmail.com